Yapai
Mariano Moreno 286, Santa Rosa de Calamuchita