Speelhuislaan 45, Breda, Netherlands, Breda-Holanda